zaterdag 1 november 2008

Australian Wildlife


Dave visited the gliding club on Friday, the day was hot 29C and sunny but too stable for good flying so he was home again just after lunch. The highlight of the day was the encounter with the local wildlife. A brown snake (poisonous), see photo, appeared from nowhere and took up home next to the entrance to the gliding club's hanger. Despite attempts to shoo him away he was having none of it and wouldn't leave so everyone gave the entrance a wide berth. So Rob was right you do come across snakes and other dangerous things when you go flying!.De pilots said it is most unusual to come across snakes like this. It is not a normal course of events.
NL
Australische natuur
Dave is vrijdag naar de zweefvliegclub geweest; het was een zonnige,warme dag met een temperatuur van rond de 29 C; helaas was het te stabiel om goed te kunnen vliegen; Dave was dan ook na de lunch weer thuis. Een slang (brown snake – giftig), zie foto, dook uit het niets op en zocht een schuilplaats naast de ingang van de club's hanger. Ondanks verwoede pogingen om de slang weg te jagen liet deze zich niet vermurwen en bleef rustig liggen met als gevolg dat iedereen met een wijde boog erom heen ging. Rob had dus gelijk; je komt dus slangen en andere gevaarlijke dingen tegen wanneer je gaat vliegen! De vliegers hier gaven wel aan dit dit een ongebruikelijke situatie is; normaal gesproken kom je geen slangen tegen.

Geen opmerkingen: